Vezetőtanács

A Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vezető Tanácsa a 2018/2019-as tanévbenVarró Margit, igazgató

Gálfalvi Sándor, Székelykeresztúr Város polgármesterének képviselője

Bölöni László, Székelykeresztúr Helyi Tanácsának képviselője

Nagy Varga Huba László, Székelykeresztúr Helyi Tanácsának képviselője

Lakatos Sándor, a Tanári Kar képviselője

Pál Izabella, a Tanári Kar képviselője

Zsidó Csaba, a Tanári Kar képviselője

Gui Katalin, a Szülői bizottság képviselője

 a Diáktanács elnöke

 

Tanácskozási joggal:

Lőrinczi Lajos esperes, az Erdélyi Unitárius Egyház képviselője

Csiszér-Rajti Tibor-Sándor, a Tanügyi Szabad Szakszervezet képviselője

Patakfalvi Erika, titkárnő

Fazakas Katalin, főkönyvelő