Iskolánkról

A székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumot 1793-ban alapították a homoródalmási zsinaton, ezáltal létrehozva a Székelyföld központi unitárius iskoláját. A ma Berde Mózes nevét viselő Unitárius Gimnáziumnak sikerült az évszázadok alatt Erdély egyik nagyhírű tanintézményévé válnia, ahonnan a diákok „egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt” is magukkal vihettek a nagyvilágba, hogy életük folyamán mindig bebizonyítsák: „A hit a tett forrása.” Így tették ezt Berde Mózes, Kriza János, Aranyosrákosi Székely Sándor, Jakab Elek stb.

E kiválóan szervezett, jól felszerelt tanintézményt 1948-ban a kommunista rezsim a „tanügyi reform” ürügyén felszámolta, javait elvette és elherdálta.

1993-ban újjáindult az Unitárius Gimnázium, kezdetben csak líceumi tagozaton egy-egy osztállyal, majd az évek során beindulhattak az elemi és a gimnáziumi osztályok is.

A 2007/2008-as tanévben az iskola felveszi a „Berde Mózes Unitárius Gimnázium” nevet és 13 osztályban 32 tanár irányításával folyhat az oktató-nevelői tevékenység.

A 2009/2010-es tanévtől a gimnáziumi osztályok is a főépületben tanulnak.  Az iskolában összesen 407 diák tanul 34 tanár irányításával.

A gimnázium részletesebb történelmét a „Történelem” menüpont alatt találhatja meg.