Ballagás 2009.

 

 

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium sikeresen zárta az idei tanévet. Az évközi mindennapok prózai történései után felemelő és biztató közösségünk számára, ha az év végi eredmény pozitív üzenetet hordoz. Az idei eredmények azt sugallják, hogy a befektetett munka nem volt hiábavaló, mert egyházi-, és nemzeti közösségünk egyaránt igényt tart arra az értékrendre, amely a Múzsák és Erények jegyében fogalmazódott meg.

Az iskolai évzárás központi ünnepélyes pillanata a végzős diákok ballagási ünnepsége. Iskolánk irigylésre méltó parkja olyan környezetet biztosít az ünneplésre, amely egyedi, méltóságteljes élményt nyújt ünneplőnek, ünnepeltnek és egyszerű résztvevőnek egyaránt. Idén először került sor arra, hogy az 1993-ban újjáindított, immár Berde Mózes Unitárius Gimnázium két végzős osztályt bocsátott útjára. A hagyomány szerint a ballagási ünnepség templomi szertartással kezdődött.

Az iskolalelkész ünnepi áhítata és Andrási Benedek aligazgató köszöntését követően a végzősök ünnepélyesen elköszöntek a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközségtől és annak vezetőjétől, Szombatfalvi József lelkész-esperestől. A fiatalabb diákok díszőrséget álltak a templomajtótól az iskola bejáratáig és tisztelegtek a népviseletbe öltözött ballagók előtt.

A szabadtéri ünneplés során Varró Margit igazgatónő beszédében helytállásra és emberségre biztatta az ünnepelteket, míg Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök úr az ószövetségi templomépítés párhuzamával a szellemi, lelki építkezés fontosságáról beszélt. Idén immár harmadik alkalommal került sor arra, hogy az iskolánk diákjait támogató Concord-i UU egyházközség hivatalos küldött által köszöntötte a végzősöket. Siani Elena ifjú hölgy beszédével és jelenlétével, a példaértékű testvérkapcsolatot újabb értékes gyöngyszemmel gazdagította.

A ballagó diákok osztálynevelői, Nemes Annamária zene szakos tanárnő és Czire Alpár testnevelés szakos tanár, meghatódva díjazták a legjobbakat, azon diákok közül, akiket négy évig nagy szeretettel pártfogoltak. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium legrangosabb, az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa által felajánlott, Kriza János nevét viselő díjban, idén Kányádi Orsolya végzős diák részesült. A továbbiakban, a kultúra, a sport terén való teljesítményekért, valamint a különböző megyei és országos színtű versenyeken elért kiváló eredményekért számos diákunk részesült díjban és kitüntetésben.

           Az idei ballagási ünnepség különleges pillanata volt, amikor Varró Margit igazgatónő és Andrási Benedek aligazgató, az iskola vezetőtanácsa határozata alapján kitüntetésben részesítette Fekete János ny. igazgató urat, az 1993-ban újraindított Unitárius Gimnázium első igazgatóját. A Vezetőtanács határozata szerint Fekete János ny. igazgató, iskolánk Örökös Tiszteletbeli Diákja címben részesült.

           Összegezve az ünnepi történéseket elmondhatjuk, hogy egyházunk székelyföldi Alma Materében a helyzet sokat változott az utóbbi közel két évtizedben. Értékes, fiatalos és elszánt tanári kar munkálkodik azért, hogy az egykoron nagyhírű iskola visszanyerje régi hírnevét és méltóságát. Bízunk benne, hogy diákjaink mélyen szívükbe zárják azt az üzenetet és értékrendet, amivel útjukra bocsátottuk, hogy jó hírét vigyék intézményünknek, és hogy az iskola is büszkén emlegethesse a jövendőben sikeresen felcsendülő nevüket.
                                                                                                                                                                                            Lakatos Sándor