Halottak napi ima

Halottak napi ima, iskolai áhítaton

Fazakas Timea X. osztályos tanuló, 2011 novembere

Ézsaiás könyve 41,  10. és 13.

Gondviselő, szerető és mindenható Atyánk! Hálát adunk neked lelki tehetségeinkért, szeretteinkért, a lehetőségekért, egyszóval életünkért! A legegyszerűbb, de ugyanakkor egyik legkeményebb bizonyítéka annak, hogy nem illünk vagy legalábbis nem véglegesen illünk bele ebbe a világba, az a tény, hogy meg kell halnunk. Vagy másképpen megfogalmazva, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az időt nem sikerült leigáznunk, ellenőrzésünk alá vonnunk.

Most halottak napja közeledtével minden ember valahogy találkozik a halállal gondolatával és ez által közelebb kerülünk hozzád, Istenünk. Veled találkozik a gyermek, aki legtöbbször csak azt a számára izgalmas és játékos eseményt veszi észre a napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a síroknál. Találkozik a fiatal, aki talán közömbösen és unottan van jelen, de valami fojtogatót ő is érez a levegőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember, aki ezen a napon elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idős ember, aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét, de ő már tudja, érzi a halál nem a vég. Lelkünkben itt élnek ma is, akik el­távoztak, szellemük, lelkük itt él közöttünk.

 

Ilyenkor, Halottak Napján újra és újra megértjük, hogy a halállal nincs vége min­dennek, nem szakad el minden kötelék, amelyet az élő és a halott között a hit, a példaadás, a re­mény és szeretet szálai kötöttek össze. Istenünk, kérünk téged adj erőt, áldd meg emlékeinket, töröld le a könnyeinket. Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs mi­től rettegnünk, mert akár éljünk akár haljunk, mindig a Tieid vagyunk. Szeretetedtől semmi nem szakaszt­hat el sem életünkben, sem halálunkban.  Halottaink porainak adj csendességet, zavartalan pihenést, lelkünk­nek örök üdvösséget atyai kebleden. Ámen.