Dávid Ferenc emléke

Ima Dávid Ferenc és a reformátorok emlékére

Balogh Emőke X. Osztályos tanuló, 2011 novembere

Zsid 13,7 „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”

Gondviselő Istenünk, szerető édes jó Atyánk. E mai napon a  reformátorokról emlékezünk meg. 1517  Október 31-e, legtöbbünknek semmit sem mond ez a dátum. Ám mégis egy igen fontos történés dátuma, a reformációé. Luther Márton tudta, hogy bűnbocsánatot, nem lehet Tőled pénzért megvásárolni, sem pedig első osztályon jegyet a  mennyországba, ezért  kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ebben az írásban megfogalmazta, hogy miben tér el az  egyházi tanítás a Bibliától. Célja az volt, hogy az egyház újra visszatérjen a Bibliában írottakhoz, és a tiszta jézusi kereszténységet hírdesse.

 

Istenünk, szerető jó Atyánk sok erőt adtál reformátorainknak, hogy újra visszatereljék az egyházat a keskeny útra. Segíts bennünket, adj erőt, hogy mi is megmaradhassunk a már jól kitaposott ösvényeden, ahol Te vezetsz bennünket. A nagy reformátorok: Luther Márton, Kálvin János, Dávid Ferenc, minden nehézség és megpróbáltatás ellenére kiálltak hitükért és érted Istenünk, azért ami egyben az életüket is jelentette. Istenünk, kérünk Téged segíts megértenünk ezeknek az embereknek a gondolkodását, azt, hogy miért volt olyan fontos számukra a hitük, és egyben engedd, hogy el tudjunk gondolkodni azon, hogy ez  számunkra mit jelent. Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapítója és első püspöke, 1579-ben vallásos meggyőződése miatt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.Ma, november 7-én  halálának  432. évfordulóján emlékezzünk meg róla, és kövessük azt a meggyőződést melyet ő hírdetett.

Ez a novemberi nap nem az elmúlásról, hanem az igazság örök életéről beszél nekünk. Dávid Ferenc egyházalapító mártír püspökünkre emlékezünk, Isten oszthatatlan egységének apostolára. Látjuk őt Luther városában, amint szomjas lélekkel szívja magába a reformáció eszméit. Látjuk őt a reformátotok élén, amint lelkesen kutatja, és bátran kimondja a megtalált igazságot. Látjuk őt leszállni a püspöki székből, és továbbmenni a megtalált igazság nyomában….Látjuk őt Kolozsvár bejáratánál a kerek kövön, amint világos beszédére a város lakossága áttér az unitárius vallásra. Ő azt vallotta, hogy a fejlődés útjának nem lehet vége, a megtalált igazságot ki kell mondani, s azért ha kell, a halált is vállalni kell. Élete egy megrendítő ballada, mely felfelé vezet a dévai vár csúcsára, a te arcod felé. Látjuk őt a dévai vár sötét cellájában, amint mérleget von, számadást készít. Nem bánt meg semmit, lelkében él a hit, hogy eljön az idő, amikor felvirrad az igazság napja.

Hálát adunk neked azért, hogy ő volt az, aki leginkább megközelítette és megfogalmazta a te szellemi valóságodat és igazságodat. Istenünk, köszönjük Neked, hogy örökösének mondhatjuk magunkat a nagy reformátotoknak. Add megértenünk, hogy az igazság, szabadság győzelméért nekünk is áldozatot kell hoznunk. Add, hogy a reformátorok igazságait, eszméit mint drága magvetést hordozzuk életünkben, s legyünk méltó tagjai a te országodnak. Áldd és szenteld meg szívünkben az ő emléküket és a mi szeretett egyházunkat. Ámen