Ima az 56-os forradalom emlékére

Ima az 56-os forradalom emlékére

Deák Tamara, X. osztályos tanuló, 2011. október

Mt 24, 31-34

Szerető és gondviselő Jó Atyánk, újra eljöttünk szent hajlékodba, és hozzád szólunk, frissen és energiával feltöltődve, melyet neked köszönhetünk. Sokszor történnek olyan dolgok, amire legkevésbé számítunk, akadályok gördülnek utunkba, nehézségekkel kell megküzdenünk, de a Tőled kapott hittel és erővel sikerül legyőznünk ezeket. Mindenre van megoldás, csak sokszor nem látjuk, nem észleljük a jeleket, amiket felénk küldesz. Ennek ellenére türelmed végtelen, kinyújtott kézzel kísérsz tovább utunkon, vezetsz az új napok elébe.

 

Néha vannak pillanatok, mikor gyengének érezzük magunkat, mintha egy-egy napnak nem is lenne értelme, de mindegyiknek meg van a maga fontossága - és a mai nap valamiért más, mint a többi. Valami okból kifolyólag ünneplőbe öltözött lelkünk, és előkerültek a kis kokárdák is. Ez a „valami” mögött egyetlen szó rejlik: szabadság; és egyetlen dátum: 1956. Milyen könnyen ki tudjuk mondani: szabadság. Nekünk könnyű Istenünk, mert nem a mi életünkbe került e szent szó. Még belegondolnunk is szörnyű, hogy mennyi ártatlan ember veszett oda e szabadságharcban a szebb jövő érdekében, azért, hogy mi magyarok, szabadon élhessünk. Segíts megértenünk Atyánk!

Ha fiatalokként feltesszük a kérdést, hogy mi történt 1956 október 23-án, akkor kevesen tudunk hiteles választ adni. Ezelőtt 55 évvel velünk egyidős magyar fiatalok harcoltak a hazáért. Tudták, hogy mit kell tenniük, rád bízva sorsukat, a benned való erős hittel indultak a csatába. Bíztak benned, hogy megéri a sok véres áldozat, és egyszer eljön az az idő, mikor a magyar szabadon élhet hazájában. Családok ezrei szakadtak szét sok kínok és szenvedések közepette, küzdöttek a nemzetért, életükért, és Te tartottad bennük a lelket. Emberek, akik nem adták fel a reményt, remegve várták az „új nyarat”, és az Isteni segítséget, hogy győzzön végre az igazság. Nagyon nagy hálával és tisztelettel tartozunk őseinknek, és köszönjük neked, Jó Atyánk, hogy velük voltál. A Te szereteted, gondviselésed örök támaszt nyújt a bajban, egy ilyen apró, törékeny nemzetnek, mint a miénk. Most pedig pár pillanat erejéig néma csenddel és mély tisztelettel emlékezzünk az 56-os forradalomra, és a kommunista rendszer sok ezer áldozatára.

Gondviselő Istenünk, kérünk téged hallgass meg minket, áldásodat kérjük azokért, akik életüket adták a szabadságért, akik elviselték azt a sok kín-szenvedést. Segíts nekünk, hogy méltóan tudjuk megbecsülni azt az ajándékot, hogy magyarok vagyunk és büszkék lehessünk rá. Köszönjük, hogy egyengetted azokat az utakat, amelyek idáig elvezettek egymáshoz, és Hozzád. Adj erőt és kitartást a nehéz időkben, hogy még sokáig tudjuk megőrizni őseinktől kapott drága kincsünket: a magyarságunkat