Fontos tudnivalók iskolai áhítat kapcsán

Az áhítaton való részvétel az iskola minden diákja számára kötelező.

Az ajánlott témakörök nem kötelező érvényűek, mégis fontos, hogy a szertartást vállaló diák tekintettel legyen az egyházi-, és nemzeti ünnepkörökre.

Az áhítatot vállaló diáknak kötelessége számon tartani a választott időpontot.

Halasztás, vagy csere csak tanári beleegyezéssel lehetséges.

A szolgálatot vállaló diák évfolyamtól függetlenül, a készülés során az előkészített áhítatanyagot bemutatja az illetékes tanárnál! (Lakatos Sándor)

Az áhítat szertartásának végzéséhez két liturgus (szertartásvégző) szükséges: az imaszertartást végző liturgus és az énekvezér. A liturgusoknak feladatuk az áhítat előtt egyeztetni az egyházi énekekről. Az énekvezér az iskola zenetanárának irányításával készül a pénteki alkalmakra.

 Az áhítatra készülő diák segédlete letölthető itt!

Halottak napi ima

Halottak napi ima, iskolai áhítaton

Fazakas Timea X. osztályos tanuló, 2011 novembere

Ézsaiás könyve 41,  10. és 13.

Gondviselő, szerető és mindenható Atyánk! Hálát adunk neked lelki tehetségeinkért, szeretteinkért, a lehetőségekért, egyszóval életünkért! A legegyszerűbb, de ugyanakkor egyik legkeményebb bizonyítéka annak, hogy nem illünk vagy legalábbis nem véglegesen illünk bele ebbe a világba, az a tény, hogy meg kell halnunk. Vagy másképpen megfogalmazva, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az időt nem sikerült leigáznunk, ellenőrzésünk alá vonnunk.

Bővebben: Halottak napi ima

Ima az 56-os forradalom emlékére

Ima az 56-os forradalom emlékére

Deák Tamara, X. osztályos tanuló, 2011. október

Mt 24, 31-34

Szerető és gondviselő Jó Atyánk, újra eljöttünk szent hajlékodba, és hozzád szólunk, frissen és energiával feltöltődve, melyet neked köszönhetünk. Sokszor történnek olyan dolgok, amire legkevésbé számítunk, akadályok gördülnek utunkba, nehézségekkel kell megküzdenünk, de a Tőled kapott hittel és erővel sikerül legyőznünk ezeket. Mindenre van megoldás, csak sokszor nem látjuk, nem észleljük a jeleket, amiket felénk küldesz. Ennek ellenére türelmed végtelen, kinyújtott kézzel kísérsz tovább utunkon, vezetsz az új napok elébe.

Bővebben: Ima az 56-os forradalom emlékére

Dávid Ferenc emléke

Ima Dávid Ferenc és a reformátorok emlékére

Balogh Emőke X. Osztályos tanuló, 2011 novembere

Zsid 13,7 „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”

Gondviselő Istenünk, szerető édes jó Atyánk. E mai napon a  reformátorokról emlékezünk meg. 1517  Október 31-e, legtöbbünknek semmit sem mond ez a dátum. Ám mégis egy igen fontos történés dátuma, a reformációé. Luther Márton tudta, hogy bűnbocsánatot, nem lehet Tőled pénzért megvásárolni, sem pedig első osztályon jegyet a  mennyországba, ezért  kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ebben az írásban megfogalmazta, hogy miben tér el az  egyházi tanítás a Bibliától. Célja az volt, hogy az egyház újra visszatérjen a Bibliában írottakhoz, és a tiszta jézusi kereszténységet hírdesse.

Bővebben: Dávid Ferenc emléke