Ösztöndíjak

Iskolánk diákjai számára többféle ösztöndíjrendszer létezik. Az állami ösztöndíjak mellett az Erdélyi Unitárius Egyház által biztosított, pontrendszeren alapuló egyházi ösztöndíj, valamint az Amerikai Egyesült Államok-beli Concord (Massachussets állam) Unitárius Gyülekezet tagjai által adományozott ösztöndíjrendszerből részesülhetnek diákjaink.

Állami ösztöndíjak:
A) Helyi Tanács által biztosított ösztöndíjak:
- Szociális: A kategória: azon diákok számára, akik nyilvántartott betegek
B kategória: azon V-VIII. osztályos diákok számára, akiknek lakhelyükön nincsen V-VIII. osztályos iskola
C kategória: azon diákok számára, akik gyenge anyagi körülmények között élnek
- Tanulmányi: kiváló tanulmányi eredményeket elérő diákjaink számára
- érdemösztöndíj
- tanulmányi ösztöndíj
B) Tanügyminisztérium által biztosított ösztöndíjak:
- Euro200: számítógép vásárlásra azon diákok számára, akik gyenge anyagi körülmények között élnek
- „Bani de liceu” („Líceumi pénz”) : azon líceumi diákok számára, akik gyenge anyagi körülmények között élnek

Amerikai ösztöndíjrendszer:

A székelykeresztúri Unitárius Egyházközség testvérgyülekezete, az AEÁ-beli Concord-i (MA) unitárius gyülekezet tagjai által beindított ösztöndíjrendszer 1996 óta működik. Ekkor tett látogatást Székelykeresztúron Kristóffy Iván (egykori 1956-os menekült) és felesége, Ursula, akik a Fekete János igazgatóval való találkozásuk után elhatározták, hogy a Székelykeresztúron tanuló szegényebb sorsú diákoknak amerikai támogatókat igyekeznek szerezni ahhoz, hogy elvégezhessék tanulmányaikat.
Időközben a program nagyon kiszélesedett, számos diákunk nemcsak a líceumi évek alatt, hanem egyetemi tanulmányai alatt is ösztöndíjban részesült támogató családja jóvoltából. A program koordinálása időközben kiegészült Sue Beck (Concord) és Szombatfalvi József székelykeresztúri unitárius esperes-lelkészszel.
A beindulástól kezdve több mint 250.000 USD-t oszthattunk szét diákjaink között.