Protestáns felekezetek olimpiája – megyei és országos szakasz, 2018

A protestáns felekezetek vallásolimpiájának megyei szakaszát idén a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban szerveztük meg 2018. március 3-án. A református, unitárius és evangélikus felekezetek vallásórás diákjai számára szervezett verseny megyei szakaszán iskolánk diákjai idén is szép eredményeket értek el. Palkó József (VI. osztály), harmadik díjat kapott, Vida Domokos (VIII. osztály), dicséretet kapott, Pap Tímea (IX. osztály, unitárius teológia profil) I. díjat kapott, Barabás Boglárka (X. osztály, unitárius teológia profil) I. díjat kapott, Fazakas Angéla (XI. osztály, unitárius teológia profil) I. díjat kapott, A tantárgyversenyen a további diákok vettek részt: Firtos Anita V. osztály, Lőrinczi Bence VIII. osztály, Tóth Andrea X. osztály. Gratulálunk minden résztvevőnek és díjazottnak! A továbbjutó líceumosoknak eredményes készülést az áprilisi országos megmérettetéshez! Felkészítő: Lakatos Sándor, lelkész-vallástanár

Gratulálunk Pap Timea IX. osztályos diákunknak a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiáján elért II. helyezésért! Gratulálunk a Gimnázium olimpikonjainak a befektetett munkáért! Kézdivásárhely, 2018

Bővebben: Protestáns felekezetek olimpiája – megyei és országos szakasz, 2018

Internetes Bibliaismereti Vetélkedő – Magyar Bibliatársulat

Iskolánkból két csapat vett részt a Magyar Bibliatársulat által meghirdetett vetélkedőn. A verseny nyolc héten át tartott és online formában történt a lebonyolítása. Minden hétfőn érkezett egy új feladat, amit QR kód formájában kaptak meg a résztvevő diákok. A feladatok megoldását elősegítette egy kép, egy festmény, vagy egy vers. A helyes megfejtésekkel kellett kitölteni egy rejtvény szerű táblázatot, amelyben egy ritka bibliai karaktert kellett megtalálni. A verseny végén be küldtük a helyes megfejtést (Elifelet), a győztes csapatok közül sorsolással választottak ki azokat, akik könyvjutalomban részesültek. A sajnos a szerencse hiánya úgy hozta, hogy iskolánk egyik csapatát sem sorsolták ki, de a résztvevők örülnek, hogy sikerült minden feladványt sikeresen megoldaniuk és tapasztalatot szerezniük.

Írta Kovács Ágota és Vaszi Bernadett X. A osztályos tanulók.

HERMÉSZKEDŐ - 2015

2015. május 8-10 között megrendezésre került a XV. Hermészkedő Műértelmező Vetélkedő Baróton, a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontban. A verseny az olvasás szeretetének lényegét hangsúlyozza, felmérve, hogy a diákok milyen módon, mekkora lelkesedéssel dolgoznak ki egy pályamunkát megadott téma alapján, illetve hogyan oldják meg a kreatív feladatokat. Idén József Attila költészetét tanulmányoztuk, így szívesen vettem részt a kedvenc költőmmel kapcsolatos feladatok megoldásában.

Május 8-án délután hat óra körül érkeztünk meg Barótra, felkészítő tanárnőmmel, Székely- Tiboldi Anikó tanárnővel, ahol lepakoltunk, regisztráltunk, meghallgattuk az iskolai kórus előadásában József Attila néhány megzenésített versét, majd Balázs Imre József és Berszán István egyetemi tanárok előadásain vettünk részt, kik József Attiláról, illetve Déry Tiborról beszéltek, segítséget adva a másnapi írásbelire. Az előadások után tanárainkkal és a többi versenyzővel együtt megvacsoráztunk, majd visszatértünk a szállásra, ahol az egyetemisták csapatokra osztottak minket az írásbeli után megrendezett kreatív versenyre. Én két baróti és egy sepsiszentgyörgyi diákkal kerültem egy csapatba.

Bővebben: HERMÉSZKEDŐ - 2015

Országos Levelező Versenyek az elemiben - 2015

A Piticot Alapítvány a 2014-2015-ös tanévben  5 fordulós országos levelező versenyt hirdetett olvasás (szövegértés), magyar nyelv (nyelvi játékok), matematika és környezetismeret tantárgyakból.

A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból a következő tanulók neveztek be:

  • a Számok szárnyán országos levelező versenyre: Andrási Szilárd (II. oszt.), Firtos Anita (II. oszt.), Kiss Szilárd-Botond (II. oszt.),  Sánta Barbara-Kitti (II. oszt.), Szász József (II. oszt.), Vári István (II. oszt.), Biró Csenge (III. oszt.);
  • a Szavak szárnyán országos levelező versenyre: Andrási Szilárd (II. oszt.), Bálint Anita (III.oszt.);
  • a Mesék szárnyán országos levelező versenyre: Biró Csenge (III. oszt.), Fodor-Árus Lilla (III.oszt.);
  • a Szelek szárnyán országos levelező versenyre: Major Tamás (III. oszt.).

Versenyzőink kiváló eredményeket értek el, mindannyian  nagyon magas pontszámokat szereztek.

Díjazottjaink:

A Számok szárnyán verseny I. helyezettje, aranyérmese Sánta Barbara-Kitti (II. osztály); II. díjasa, ezüstérmese Szász József (II. osztály).

A Szavak szárnyán  I. helyezést és vele járóaranyérmet kapott Andrási Szilárd  (II. osztály); II. díjat és ezüstérmet pedig Biró Csenge (III. osztály).

Minden résztvevőnek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

XV. Atlantisz Harangoz Országos Versmondó Vetélkedő

             Pénteken, 2015. március 27-én, délután indultunk útnak, Isztojka Máté és jómagam, Szombatfalvi Klára (XI. osztályos tanulók) Kolozsvárra a már szokássá vált Atlantisz Harangoz Országos Versmondó Versenyre. Miután találkoztunk a régi ismerősökkel, és elfoglaltuk szállásainkat, részt vettünk a nyitóünnepségen. A rövid áhítaton hálát adtunk, amiért ott lehetünk, és megpihenhetünk a sok munka és készülés után, és találkozhattunk régi ismerőseinkkel. Elhangzottak a köszöntő beszédek, lángra lobbant Atlantisz gyertyája, meghallgattuk a JZSUK kórusának dalait, már egészen ráhangolódtunk a hétvégére. Egy ismerkedő est következett Kocsis Tünde zsűritaggal, majd vacsoráztunk és nyugovóra tértünk. Szombaton reggel 9 órától kezdődött a versek sora; mindünknek két verset kellett szavalnunk, a kötelező verset és a szabadon választott versünket. Mivel negyven versenyző indult idén, így nyolcvan szavalatot hallgathattunk meg. Az eredményhirdetés és záróünnepség délután 6 órától kezdődött. A zsűri tagjai röviden kifejezték gondolataikat, észrevételeiket az idei versenyről, kiosztották a díjakat; a mi iskolánkból mindkét versenyző diák részesült díjazásban, Isztojka Máté különdíjat kapott, Szombatfalvi Klárát dicsérettel jutalmazták. Ugyancsak a záró gálán a szavalókkal közösen előadtuk a kötelező verset, Kassák Lajos Távoli üdvözlet című versét. Ezt követően Ady-esten vehettek részt a diákok, a mi kis csapatunk viszont hazaindult. A hazafele út élményekkel, tapasztalatokkal, beszélgetésekkel és nevetéssel volt teli. Köszönet Sipos István tanár úrnak, aki elkísért, és Demeter Annabella tanárnőnek, aki felkészített minket.

Írta: Szombatfalvi Klára