Fizika tantárgyverseny megyei szakasza

2014. február 15-én került megrendezésre iskolánkban, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban, a fizika tantárgyverseny megyei szakasza. Három órán át tartó írásbeli vizsgán 65 tanuló  mérhette össze tudását, mely idő alatt a tanulókat kísérő és felkészítő tanárok a gimnázium történetével ismerkedhettek  és megtekinthették a felújított szaktermeket.  A dolgozatok értékelése után az érdem-és részvételi okleveleket Kovács  Ákos szaktanfelügyelő és Andrási Benedek aligazgató úr adták át a diákoknak. A versenyen iskolánkat Sándor Róbert X. B osztályos tanuló képviselte. Ezúton is méltányolom  a felkészülés során kifejtett évi munkáját és gratulálok elért pontszámához.  Köszönettel tartozom kollégáimnak és azon diákjaimnak, akik a szervezésben segédkeztek.
Rafai Dalma,

a Berde Mózes Unitárius Gimnázium fizikatanára