Meghirdetett állasaink

ÁLLÁSHIRDETÉS

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vezetőtanácsa versenyvizsgát hirdet óvónői címzetes állások elnyeréséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzéséért. Jelentkezni 2020. január 14-én lehet az iskola Igazgatóságán, 13–16 óra között. A jelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell a jelentkező önéletrajzát, az önéletrajzot alátámasztó dokumentumokat, egy kézzel írott kérést az iskola vezetőségéhez, valamint egy szándéknyilatkozatot.

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

            A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Igazgatósága versenyvizsgát hirdet 0,5 norma adminisztrátor és 0,5 norma kisegítői személyzeti állás betöltésére

            Az állások hirdetésével kapcsolatos információk az iskola hirdető tábláján és az iskola www.berdemozes.ro honlapján olvashatóak.

          

            Székelykeresztúr, 2019.07.19                                          Varró Margit, igazgató

 

  

ANUNTI CONCURS POST VACANT (0,5 normă)

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes din Cristuru Secuiesc, organizează concurs pentru ocuparea 0,5 post de administrator de patrimoniu în data de 16.08.2019.

Locul de desfășurare sediul unității.

Dosarele de concurs se depun în data de 9.08.2019 între orele 9,00-12,00 la secretariatul unității.

Conținutul dosarului

-          cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, specializările

-          adeverință care atestă vechimea în muncă

-          cazier judiciar

-          adeverință medicală

-          curriculum vitae

-          alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Condiții specifice

-          studii superioare de specialitate din domeniul economic, administrativ

-          spirit organizatoric

-          cunoștințe operare PC, programe de achiziții

-          abilități de comunicare

-          abilități de coordonare a echipelor

-          capacitate de gestionare a timpului și a priorităților

Bibliografie

-          Legea educației naționale nr1/2011 cu modificările și completările ulterioare

-          Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

-          Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

-          Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările și completările ulterioare

-          Legea nr.53/2003 republicată, Codul muncii cu modificările și completările ulterioare

Tematica

-          Atribuțiile pricipale ale gestionarului

-          Consultarea și participarea lucrătorilor la discuțiile privind securitatea și sănătatea în muncă. Instruirea lucrătorilor

-          Achiziții publice

-          Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii

-          Cunoașterea legii educației

-          Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de dezinfecție

Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelare, întocmire de grafice, editare texte) etc.

 

  

ANUNTI CONCURS POST VACANT (0,5 normă nedidactică)

 

Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes din Cristuru Secuiesc, organizează concurs pentru ocuparea 0,5 normă nedidactică în data de 16.08.2019.

Locul de desfășurare sediul unității.

Dosarele de concurs se depun în data de 9.08.2019 între orele 9-12 la secretariatul unității.

Conținutul dosarului

-          cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, specializările

-          adeverință care atestă vechimea în muncă

-          cazier judiciar

-          adeverință medicală

-          curriculum vitae

-          alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

Tematica

-          Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

-          Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor curatenie:

-          Studii generale sau studii medii

-          Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ

-          Abilități de muncă în echipă

-          Disponibilitate de program flexibil

-          Disponibilitatea pentru muncă în două schimburi

-          Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat

-          Răspunde de inventarul încredințat

-           Responsabilităților din fișa postului

-          Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere in limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru

-          Cunostințe de legislatie specifică locului de muncă

-          Conostințe in domeniul Sănătății Securității în Munca si PSI

 


 Probe de concurs

  1. Probă scrisă 16.08.2019 ora 9,00
  2. Interviu          16.08.2019 ora 11,00

 

Locul de desfășurare

sediul Liceului Teologic Unitarian Berde Mózes

 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

DATA

INTERVAL ORAR

Depunerea dosarelor

09.08.2019

9,00-12,00

Probă scrisă

16.08.2019

9,00-11,00

Interviu

16.08.2019

11,00-13,00

Afișarea rezultatelor finale

16.08.2019

14,00

Depunerea contestațiilor

16.08.2019

14,00-15,00

Afișarea rezultatelor finale după contestații

19.08.2019

9,00

  Cristuru Secuiesc, 2019.7.19                                                                                    Director, Varró Margit

 

 

 

 

Óvónők

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium napközijének didaktikai állásaira meghirdetett egyházi versenyvizsga eredményei alapján, az állások betöltéséhez szükséges egyházi beleegyezést megadta:

Péter Annabella

Máthé Irma

 pedagógusoknak.

 

Óvónők jelentkezését várjuk!

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Igazgatósága versenyvizsgát hirdet az óvónői címzetes állás elnyeréséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzéséért.

Jelentkezni 2019. január 14-16. között lehet az iskola Titkárságán, munkanapokon 9-12 óra között.
A jelentkezéshez szükséges iratok:
- kézzel írott önéletrajz
- szakmai igazoló iratok
- kézzel írott kérés az iskola vezetőségéhez.

 

Végleges állások – 2017/2018

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatósága a 2017-2018-as tanévtől meghirdeti a következő végleges állásokat:
- matematika 
- fizika
- unitárius vallás
Az állások elfoglalásához szükséges egyházi beleegyezések megszerzésének érdekében jelentkezni lehet az iskola titkárságán 2017. február 13-16. között.
A jelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell a jelentkező önéletrajzát, valamint az önéletrajzot alátámasztó dokumentumokat. A jelentkezők 2017. február 20-24. között 2 szakórát tartanak és egy interjún vesznek részt.

Meghirdetett állásaink:

                    1. román nyelv és irodalom (végleges állás)

                    2. biológia (végleges állás)

                    3. kémia (helyettesítő állás 1 évre)

                    4. angol (helyettesítő állás 1 évre)

 
A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium Igazgatósága versenyvizsgát hirdet a Román nyelv és irodalom, valamint a Biológia szakos címzetes tanári állás elnyeréséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzéséért.

Jelentkezni 2016. február 8-12. között lehet az iskola Titkárságán, munkanapokon 9-12 óra között.

A jelentkezéshez szükséges iratok:

- kézzel írott önéletrajz

- szakmai igazoló iratok

- kézzel írott kérés az iskola vezetőségéhez.

 

Székelykeresztúr, 2016. február 5.

Varró Margit

     igazgató