Iskolazászló

1914-ben, az iskola új épületének átadására készült el a székelykeresztúri unitárius nők adományaként az a díszlobogó, mely iskolánk zászlaját képezi.

 

 

 

A díszlobogó elkészítésének kezdeményezői Szent Királlyi Ferencné, Ugron Zoltánné és Nagy Lajos tanár voltak; ötletüket a székelykeresztúri Unitárius Nőszövetség tagjai valósították meg, kivarrva a gyönyörű zászlót.
Az 1948-as államosítás után a zászlót elrejtették a kommunista hatalom elől, rejtegetése következtében nagyon megrongálódott.
Az 1989-es hatalomváltás után a zászló ismét előkerült és egészen 2003-ig az Orbán Balázs Gimnázium tulajdonát képezte.
2003. május 16-án került sor a zászló ünnepélyes átvételére, majd ezt követően erőfeszítéseket tettünk a zászló megmentése érdekében.

Főtisztelendő Dr. Szabó Árpád püspök úr közbenjárására, a Budapesti Iparművészeti Múzeum restaurátorai vállalták a nagyon nehéz és időigényes munkát a 2005-ös év folyamán.
A restaurálást E. Nagy Katalin, Pataki Anikó textilrestaurátorok, valamint Tóth János paszományos mester végezték, munkájukért illesse köszönet őket. Az általuk készített restaurálási dokumentumban az alábbi adatokat találjuk a zászlóra nézve:
„A műtárgy megnevezése: Zászló.
Felirata: 1. oldal: „A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUSNŐK AJÁNDÉKA”
„ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK”
„1914 NL”
2. oldal: „HIT A TETT FORRÁSA”
CÍMER
Mérete: M: 195 cm, Sz: 120 cm
Restaurálását végezte: E. Nagy Katalin, Pataki Anikó textilrestaurátorok, 2005.
Paszománymunka: Tóth János paszományos mester

 

 

Készítés-technikai leírás

A kétlapos zászló alapszövete natúr színű, mintázatlan ripszselyem. Mindkét lap alapszövete alá a hímzést megelőzően, merevítési célból, ritka szövésű pamutszövetet varrtak. A hímzések sárga selyemfonallal, lapos és perzsa öltéssel készültek, melyeket fémfonallal kontúroztak. A perzsa öltés lefogó fonala egyes helyeken szintén fémfonal. Az ajándékozási felirat és a monogram buillon technikával hímzett.
A zászló széle fémfonalas gépi paszománttal szegett. Alul a két sarkon és középen faalapra készült fémfonalas bojt van. A két szélső darab nem egykorú a zászlóval.
A zászló egyik oldalán fehér ripszselyem alapszövetű rátéthímzéses címer látható. A pajzs alapszövete vörös atlasz, benne sárga selyemfonalú, lapos öltésekkel kialakított domb. Tetején fekete csőrű, fehér testű, piros lábú madár áll. A címerpajzs két oldalán a sárga-kék és vörös-kék levélornamentika dupla fémfonallal kontúrozott. A pajzs fölött az ötágú korona sárga selyemfonallal hímzett, ondé fonallal kontúrozott. A felirat fémfonalas lapos-öltéssel, ondé-fonalas kontúrozással készült.
A zászló felső szélén 13 függesztő rézkarika található. Ezeket mindkét oldalról a teljes szélességben végigfutó, növényi ornamentikát ábrázoló fémfonalas zsinórhímzés tartja.”