Induló osztályaink a 2020/2021-as tanévben

Kedves Érdeklődők!

A 2020/2021-es tanévben ismét ÓVODAI csoport indul. A harmadik óvodai csoport számára 20 hely van előirányozva

A 2020/2021-es tanévben az ELŐKÉSZÍTŐ osztály PAP KATALIN tanító nő irányításával indul

A 2020/2021-es tanévben az ÖTÖDIK osztályt TATÁR KINGA angol szakos tanárnő irányításával indul.

 

 

A 2020/2021-es tanévben KÉT KILENCEDIK osztály indul

A humán /Teológia profilú osztályba való bejutás felvételi vizsga révén történik.
Az iratkozással és a felvételi módszertanával kapcsolatosan az alábbiakban minden tudnivaló megtalálható.

A Természettudományok profilú osztályba való bejutás a hagyományos számítógépes elosztási rendszer szerint történik tanulmányi eredmény alapján. 

TUDNIVALÓK

 

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben az étkezési napidíj 12 Ron, a bentlakási napidíj 5 Ron.

A 9. humán osztályunkba jelentkezők a következő iratokat nyújtják be az iskola titkárságán:

 1. Formanyomtatvány, amit a származási iskola titkársága állít ki kérésre. (fisă de înscriere pentru proba de aptitudine)

2. Másolat a felvételiző diák születési bizonyítványáról.

3. A fénymásolatra kérjük feltüntetni a diák elérhetőségét. (telefon, email, postacím)

 Személyi lapok kiállítása: 2020. május 6–7.

A beiratkozáshoz szükséges személyi lapot a származási iskola készíti elő, a beiratkozásról a felvételiző gondoskodik.

Beiratkozás a vizsgára: 2020. május 11–12.
Felvételi időpontja: 2020. május 15., péntek 14:00 
Végleges eredmények közzététele: 2020. május 22.

A felvételi vizsgára felkészítőket tartunk: a Gimnázium 7. számú termében

A megjelölt időpontokon kívül előzetes egyeztetés alapján lehetőség van találkozni a felkészítő tanárral.

 A 2020/2021-es iskolai évben induló kilencedik osztályok felvételi vizsga módszertana értelmében, a felvételi két próbából tevődik össze:

Sikeres vizsga esetén a felvételi jegy az 5-8. osztályos tanulmányi átlag, a 8. osztályos záróvizsgák átlaga és a felvételi jegy alapján kiszámításra kerül. A humán osztályba való beiratkozás az összesített jegy alapján történik a Gimnázium titkárságán.

Pótfelvételi. Amennyiben az első vizsgarend során a humán osztályban nem telne be a 28 hely, próbafelvételire is sor kerülhet. A szabadon maradt helyek számát 2020. július 21-én teszik közzé. A vizsgára való beiratkozásra 2020. július 22-én, a képességvizsgára 2020. július 23–24-én kerül sor.

Az Unitárius Gimnázium

Humán (teológiai) osztályaiba

történő felvételi vizsga tematikája

 

  1. I.                   Bibliaismeret

 

A világ és az ember teremtése (1Móz 1,1 - 2, 4a)

Mózes születése és elhívatása (2Móz 1.2.3. fej.)

A tízparancsolat (2Móz 19, 1-20; 20, 1-17)

Ézsaiás és Jeremiás próféták elhívása

(Ézs 6, 1-13; Jer 1, 1-19)

Jézus születése és gyermekkora

(Mt 2, 1-12; Lk 2, 1-52)

A magvető példázata (Mt 13)

A tékozló fiú (Lk 15, 11-32)

A könyörülő szamaritánus (Lk 10, 25-37)

A tálentumok (Mt 25, 14-30)

A szőlőmunkások példázata (Mt 20, 1-16)

Jézus elfogatása, elítélése és halála

(Mt 26, 36-75; Mt 27, 27-66)

Az első pünkösd és az első keresztény gyülekezet (ApCsel 2, 1-13. 37-47)

Az úrvacsora szereztetése

(Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-29)

 

  1. II.                Általános ismeretek

 

imádságok (reggel, este, étkezés előtt és után, stb.)

Miatyánk

A hitvallás szövegének ismerete (ki-ki a saját felekezete szerint)

 

  1. III.             Egyházi Énekek (Unitárius Énekeskönyv)

 

 

33 - Mennyben lakó én Istenem

57 – Hozzád megyek Uram

60 – Gondviselő jó Atyám vagy

185 – Szívemet hozzád emelem

189 – Mint a szép híves patakra

192 – A Sionnak hegyén Úristen

193 – Vigyázz értem Úristen

202 – Adjatok hálát az Istennek

213 – Erős várunk nékünk az Isten

Az énekek első versszakának szövegét kell ismerni!

 

Érdeklődni lehet:

00266-244 249 – az iskola titkársága

0744829860 – Lakatos Sándor lelkész-vallástanár

0741115971 – Pál Izabella tanárnő

0742633806 – Szőcs Annamára tanárnő