Induló osztályaink a 2017/2018-as tanévben

Kedves érdeklődők!

A 2017/2018-as tanévben a következő osztályok indulnak iskolánkban:

- előkészitő osztály, tanitója Bíró Mária
- V.osztály, osztálynevelő Vornicu Mónika, román szakos tanárnő
- IX. A osztály, teológia profillal intenzív angol nyelvoktatással, osztálynevelő Rafai Dalma kémia szakos tanárnő
- IX. B osztály, természettudományok profillal, osztálynevelő Zsidó Csaba, matematika szakos tanár
 

A felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges tudnivalók és szükséges iratok:

1. Formanyomtatvány, amit a származási iskola titkársága állít ki kérésre. (fisă de înscriere pentru proba de aptitudine)

2. Másolat a felvételiző diák születési bizonyítványáról.

3. A fénymásolatra kérjük feltüntetni a diák elérhetőségét. (telefon, email, postacím)

 

További tudnivalók:

Felkészítőket tartunk a Gimnázium 7. számú termében 2017. május 12. (péntek) 14:00 óra és május 20, (szombat) 10:00 óra 

Személyi lapok kiállítása: 2017. május 20-ig.
Beiratkozás a vizsgára: 2017. május 22-23.
Felvételi időpontja: 2017. május 24., szerda 16:00

Eredmények közzététele: 2017. május 29.

Sikeres vizsga esetén kiszámításra kerül a felvételi jegy az 5-8. osztályos tanulmányi átlag, a nyolcadik osztályos záróvizsgák átlaga és a felvételi jegy alapján. A humán osztályba való beiratkozás az így kiszámított felvételi jegy alapján történik a Berde Mózes Unitárius Gimnázium titkárságán.

Az osztályba való beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a származási iskola készíti elő, a beiratkozásról a felvételiző gondoskodik.

Vidéki diákjaink számára kantin és bentlakás áll rendelkezésre.

A 2016/2017-es tanévben az étkezési napidíj 11,5 Ron, a bentlakási napidíj 5,5 Ron. 

 

Humán (teológiai) osztályba történő felvételi vizsga tematikája

 I. Bibliaismeret

A világ és az ember teremtése (1Móz 1,1 - 2, 4a)

Mózes születése és elhívatása (2Móz 1.2.3. fej.)

A tízparancsolat (2Móz 19, 1-20; 20, 1-17)

Ézsaiás és Jeremiás próféták elhívása (Ézs 6, 1-13; Jer 1, 1-19)

Jézus születése és gyermekkora (Mt 2, 1-12; Lk 2, 1-52)

A magvető példázata (Mt 13)

A tékozló fiú (Lk 15, 11-32)

A könyörülő szamaritánus (Lk 10, 25-37)

A tálentumok (Mt 25, 14-30)

A szőlőmunkások példázata (Mt 20, 1-16)

Jézus elfogatása, elítélése és halála (Mt 26, 36-75; Mt 27, 27-66)

Az első pünkösd és az első keresztény gyülekezet (ApCsel 2, 1-13. 37-47)

Az úrvacsora szereztetése (Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-29)

 II. Általános ismeretek

imádságok (reggel, este, étkezés előtt és után, stb.)

Miatyánk

A hitvallás szövegének ismerete (ki-ki a saját felekezete szerint)

 III. Egyházi Énekek (Unitárius Énekeskönyv)

33 - Mennyben lakó én Istenem

57 – Hozzád megyek Uram

60 – Gondviselő jó Atyám vagy

185 – Szívemet hozzád emelem

189 – Mint a szép híves patakra

192 – A Sionnak hegyén Úristen

193 – Vigyázz értem Úristen

202 – Adjatok hálát az Istennek

213 – Erős várunk nékünk az Isten

Az énekek első versszakának szövegét kell ismerni!