Fontos tudnivalók iskolai áhítat kapcsán

Az áhítaton való részvétel az iskola minden diákja számára kötelező.

Az ajánlott témakörök nem kötelező érvényűek, mégis fontos, hogy a szertartást vállaló diák tekintettel legyen az egyházi-, és nemzeti ünnepkörökre.

Az áhítatot vállaló diáknak kötelessége számon tartani a választott időpontot.

Halasztás, vagy csere csak tanári beleegyezéssel lehetséges.

A szolgálatot vállaló diák évfolyamtól függetlenül, a készülés során az előkészített áhítatanyagot bemutatja az illetékes tanárnál! (Lakatos Sándor)

Az áhítat szertartásának végzéséhez két liturgus (szertartásvégző) szükséges: az imaszertartást végző liturgus és az énekvezér. A liturgusoknak feladatuk az áhítat előtt egyeztetni az egyházi énekekről. Az énekvezér az iskola zenetanárának irányításával készül a pénteki alkalmakra.

 Az áhítatra készülő diák segédlete letölthető itt!