Dávid Ferencre és a lelkiismereti szabadságra emlékeztünk – 2018.

Iskolánk közel száz diákkal vett részt a 21. Dávid Ferenc - Emlékzarándoklaton Déván, ahol egyházalapító első püspökünkre emlékeztünk. Felemelő pillanatokban lehetett részünk és külön büszkeséggel töltött el bennünket, hogy iskolánk kórusa is szolgált a várban tartott Istentisztelet keretén belül, Nemes Annamária tanárnő vezetésével. 
Vasárnap Dávid Ferenc emlékünnepet tartottunk a keresztúri unitárius templomban, ahol a szószéki szolgálatot Farkas Orsolya iskolalelkész végezte. Iskolánk IX. tanulói erre az alkalomra egy tartalmas és elgondolkodtató műsorral készültek, ezúton is kifejezzük hálánkat Lukács Éva és Székely-Tiboldi Anikó tanárnőknek a műsor előkészítéséhez és betanításához, valamint a diákoknak lelkesedésükért és példás helytállásukért.