Rabszolgaság- és erődszakmentes társadalomért –2017

2017. október 6-8. között a Berde Mózes Unitárius Gimnázium több tevékenységgel csatlakozott a Hargita Megye Tanfelügyelősége által meghirdetett Rabszolgaság és Erődszak ellenes kampányprogramhoz.
A III. és IV. osztályosok rendőrtiszt előadását hallgatták az erőszak különböző formáiról, majd interaktív beszélgetésen fogalmazták meg egyéni gondolataikat. E helyen is köszönjük a helyi rendőrség munkatársainak a közreműködését. A VII. és VIII. osztályos gyermekek rabszolgaságáról és a tinédzser-kori erőszak formáiról szaktanárok irányításával értekeztek román, magyar és angol nyelven. A tevékenységeken kézműves foglalkozás és drámajáték is helyet kapott. A X. osztályosok oktató-kampány anyagokat néztek meg az iskola multimédia termében, majd a tanultakkal kapcsolatosan irányított beszélgetést folytattak, illetve szövegszerű véleményfogalmazást végeztek a feldolgozott témával kapcsolatosan.
Köszönjük a program megszervezését Bölöni László tanító bácsinak, Bartha Márta tanító néninek, Voricu Mónika román szakos tanárnőnek, Nagy Emese angol szakos tanárnőnek és Lakatos Sándor lelkész- vallástanárnak, a program koordinátorának.