Őszi felvételi – 2017

Tisztelt érdeklődők! 

A 2017/2018-as tanévben induló Teológia/Angol nyelv (Humán), osztályunkban szabadon maradt helyekre őszi felvételi vizsgát szervezünk. Az induló osztály osztálynevelője Rafai Dalma kémia szakos tanárnő

Az őszi felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges tudnivalók és szükséges iratok:

1. Formanyomtatvány, amit a származási iskola titkársága állít ki kérésre. (fisă de înscriere pentru proba de aptitudine)

2. Másolat a felvételiző diák születési bizonyítványáról.

3. A fénymásolatra kérjük feltüntetni a diák elérhetőségét. (telefon, email, postacím)

 

További tudnivalók:

Szabadon maradt helyek meghirdetése: 2017. június 24.

Beiratkozás a vizsgára: 2017. szeptember 4. (a személyi lapot, a születési bizonyítvány másolatát legkésőbb szeptember 4-én le kell adni a Gimnázium titkárságán 9–14 óra között!)

Felvételi időpontja: 2017. szeptember 6., szerda, 9:00 óra

Eredmények közzététele: 2017. szeptember 12.

Sikeres vizsga esetén kiszámításra kerül a felvételi jegy az 5-8. osztályos tanulmányi átlag, a nyolcadik osztályos záróvizsgák átlaga és a felvételi jegy alapján. A humán osztályba való beiratkozás az így kiszámított felvételi jegy alapján történik a Berde Mózes Unitárius Gimnázium titkárságán.

Az osztályba való beiratkozáshoz szükséges iratcsomót a származási iskola készíti elő, a beiratkozásról a felvételiző gondoskodik.

 

A Humán (teológiai) osztályba történő felvételi vizsga tematikája 

            I. Bibliaismeret

A világ és az ember teremtése (1Móz 1,1 - 2, 4a)

Mózes születése és elhívatása (2Móz 1.2.3. fej.)

A tízparancsolat (2Móz 19, 1-20; 20, 1-17)

Ézsaiás és Jeremiás próféták elhívása (Ézs 6, 1-13; Jer 1, 1-19)

Jézus születése és gyermekkora (Mt 2, 1-12; Lk 2, 1-52)

A magvető példázata (Mt 13)

A tékozló fiú (Lk 15, 11-32)

A könyörülő szamaritánus (Lk 10, 25-37)

A tálentumok (Mt 25, 14-30)

A szőlőmunkások példázata (Mt 20, 1-16)

Jézus elfogatása, elítélése és halála (Mt 26, 36-75; Mt 27, 27-66)

Az első pünkösd és az első keresztény gyülekezet (ApCsel 2, 1-13. 37-47)

Az úrvacsora szereztetése (Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-29)

 II. Általános ismeretek

imádságok (reggel, este, étkezés előtt és után, stb.)

Miatyánk

A hitvallás szövegének ismerete (ki-ki a saját felekezete szerint)

 III. Egyházi Énekek (Unitárius Énekeskönyv)

33 - Mennyben lakó én Istenem

57 – Hozzád megyek Uram

60 – Gondviselő jó Atyám vagy

185 – Szívemet hozzád emelem

189 – Mint a szép híves patakra

192 – A Sionnak hegyén Úristen

193 – Vigyázz értem Úristen

202 – Adjatok hálát az Istennek

213 – Erős várunk nékünk az Isten

Az énekek első versszakának szövegét kell ismerni!