Berde Mózes Unitárius Gimnázium: Elballagtak a 2016/2017-es iskolai év tizenkettedikesei

2017. május 25-én került sor az tizenkettedik osztályok ballagási ünnepélyére. A végzősöket Varró Margit tanárnő, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója köszöntötte. A végzősök részéről Nagy Sándor mondott verset, a Simó Bernadett Sarolta végzős diák pedig a végzős diákok nevében búcsúzott.

Ünnepélyünket Ft. Gyerő Dávid úr, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője és Ft. Boros János főgondnok urak is megtisztelték jelenlétükkel.  A főjegyző úr Magyar Unitárius Egyház üzenetét és biztatását fogalmazta meg. Idén meghívásunknak eleget tett Bíró Barna Botond úr is, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, iskolánk egykori diákja, aki ünnepi beszédében gratulált a végzősöknek és munkára biztatta őket legtitkosabb álmaik beteljesítésének elérése érdekében. A concordi unitárius univerzalista testvérgyülekezet üdvözletét idén Rodger Mattlage úr hozta el Székelykeresztúrra. Öröm volt számunkra ugyanakkor, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója Tar Jánosné is személyesen üdvözölhette a végzősöket.            

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium legrangosabb, a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa által felajánlott Kriza János-díjat idén Mátyás Zalán XII. B. osztályos tanuló nyerte el. Iskolánk volt lelkész-vallástanára, néhai Bartha Alpár lelkész úr 2000-ben alapította a Tolerancia-díjat azon végzős diákjaink számára, akik a 4 év alatt kitűntek társaik iránti toleráns magatartásukkal. Az idei tanévben a XII. osztályos diákok titkos szavazata alapján Mátyás Zalán nyerte el a Tolerancia díjat. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vezetőtanácsa és végzős diákjai nevében tisztelettel megköszönjük valamennyi felajánlott díjat és jutalmat. A díjak hosszú sorából kiemeljük és megemlítjük a Killyéni Preisner Imre igazgató tanár emlékére idén létrehozott emlékdíjat. Killyéni Imre 1938-1943 között volt a székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium igazgatója. A kiemelkedő teljesítményű unitárius sportoló és testnevelő tanár munkájának emlékére unokái emlékdíjat alapítottak iskolánk végzősei számára, amit idén elsőként Boros Viktória végzős diák veheti át. A család részéről Bakk Andrea, Killyéni Imre unokája nyújt át a díjat.

Megemlítjük végül, hogy az idei tanévben iskolánk négy diákja tett sikeres nemzetközi angol nyelvvizsgát, közülük ketten ballagó ünnepeltek. Örömmel köszönthettük Geréb Lázsló urat az iskolánkkal partneri kapcsolatban lévő ECL Nyelviskola igazgatóját, aki személyesen nyújtotta át a diplomákat Hatos Szabolcs és Nagy Orsolya végzős diákoknak.

A ballagási ünnepélyen nyugdíjba vonulása lakalmával köszönetet mondtunk 43 év pedagógusi munkájáért, iskolánk ügyéhez való ragaszkodásáért Kovács Ákos tanfelügyelő úrnak, kémia-fizika szakos tanárnak. Kovács Ákos tanár úr az újraalakult Unitárius Gimnázium első alkalmazott tanára volt. Tanári pályafutása során 15 évig látott el tanfelügyelői feladatkört.

Munkaközösségünk nevében Varró Margit igazgató asszony díszoklevelet nyújtott át. Kívánunk az ünnepeltnek hosszú, áldásokban gazdag nyugdíjas éveket!