Határtalanul! - 2014

Kopjafa avatás Székelykeresztúron - 2014. március 16.

Az ünnepi napokban közel száz anyaországi nemzettársunkat láttuk vendégül iskolánkban. Idén is itt voltak a nyíregyházi Kossuthos diákok, akik azoknál a diákoknál voltak elszállásolva, akik az iskolai év első felében Nyíregyházára látogattak, egy 1848/49-es közös projekt keretében. A rákoskeresztúri diákok a székelykeresztúri diákokkal közösen a trianoni döntés nyomait és annak társadalmi hatását kutatták. Ezen projekt keretében látogattak Székelykeresztúrra és vettek részt az ünnepi eseményeken. A látogató diákcsoportok a rákoscsabai Polgári Kör küldöttségével egészültek ki, akiknek köszönhetően az iskolakertben egy kettéhasított kopjafát avathattunk.

A kopjafa a nemzeti összetartozást jelképezi. A felezett kopjafa kiegészítő másik felét Rákoscsabán fogják felavatni az idei év június 4-én. A rákoscsabai Polgári Kör küldöttségével jelen voltak az avatáson annak a személynek az unokái, aki 1941-ben egy küldöttség tagjaként díszlobogót hozott Székelykeresztúrra a rákoscsabai Polgári Kör nevében. A nemzeti összetartozás jelképét nevezett utódok, id. Szombatfalvi József lelkész, valamint Dr. Hicz János rákoskeresztúri– és Varró Margit székelykeresztúri iskolaigazgatók leplezték le és Andrási Benedek igazgatóhelyettes, lelkész-vallástanár áldotta meg.