Gimnáziumunk diákjai is segítkeztek a Caritas szolidaritási akcióján

2011. november 12-én, a Caritas segélyszervezet szolidaritási akcióján vettek részt diákjaink, hogy kifejezzék együttérzésüket a társadalmunk szegény sorsú embereivel. Az Egymillió csillag a szegényekért mottójú országos méretű szolidaritási akció során különböző településeken mécsesekkel világítottak meg egy-egy közteret, így Székelykeresztúr központját is. A Gyulafehérvári Caritas Erdély 13 településén szervezte meg a szolidaritási akciót: Csíkszeredában, Gyergyóremetén, Gyergyószentmiklóson, Gyulafehérváron, Csíkkarcfalván, Kézdivásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Petrozsényben, Sepsiszentgyörgyön, Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen és Szovátán. A szervezők kérésére iskolánk diákjai néhány énekszámot adtak elő az égő gyertyák fényénél, illetve szavalattal járultak hozza a sajátos alkalomhoz. Deák Tamara szavalt és zenélt, Nagy Henrietta és Veres Lehel zenélt és énekelt. A rövid fellépésben Lakatos Sándor lelkész-vallástanár is segített. Örömmel nyugtázzuk, hogy több volt és jelenlegi diákunk is részt vesz a Caritas segélyszervezet értékes munkájában.