Ballagás 2011

Teljes pompával ünnepelte végzőseit a nagy múltú székelykeresztúri

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

írta: Lakatos Sándor

2011. május 26-án került sor a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium ballagási ünnepélyére. A gyönyörű májusvégi délelőttön 55 végzős diák ballagott el iskolánkból. Az újkori unitárius gimnázium tizenkilencedik évfolyamán idén, immár második ízben egy humán és egy reál profilú osztály fejezte be tanulmányait. Négy évvel ezelőtt székelykeresztúri és környékbeli diákok, illetve szomszédos megyékből jövő diákok közössége alkotott új évfolyamot. Az évfolyam osztálynevelői Zsidó Piroska román szakos, illetve Csiszér-Rajti Tibor-Sándor informatika szakos tanárok voltak.

A hagyományossá vált ballagási szertartás teljes pompájával ünnepelte fiataljainkat, akik életük fontos mérföldkövénél bizakodó reménységgel és hittel léptek tovább a jövő kihívásai felé. Az iskolai év legkiemelkedőbb ünnepélyén számos intézmény képviselője megtisztelt jelenlétével. Varró Margit igazgató köszöntőjét követően Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház főpásztora köszöntötte a szülőket és a végzősöket. Idén Ferencz Salamon Alpár Hargita megye főtanfelügyelője is megtisztelt jelentétével. Beszédében biztató szavakkal illette az intézmény tanárait és diákjait egyaránt. Ugyancsak megtisztelő volt intézményünk számára Sófalvi László úr a Hargita megye tanácsa alelnökének jelenléte. Az Amerikai Egyesült Államokbeli Concord-i Unitárius Univerzalista testvérgyülekezet részéről Joan és Hayle Wesolowski mondott beszédet a diákjainkat támogató amerikai családok nevében.

A ballagási ünnepélyünket az újkori hagyományhoz híven a székelykeresztúri templomban kezdtük, ahol az ünnepi áhítatot Lakatos Sándor lelkész-vallástanár végezte.  A templomi ünnepély keretében  a végzős diákok nevében Vári István diák búcsúzott a székelykeresztúri unitárius gyülekezettől és annak lelkészétől. A templomi szertartást és az ünnepi műsort követően az iskola parkjában folytattuk ünneplésünket. A végzős diákok nevében Deé Edina tanuló búcsúzott. A fáklyaátadás alkalmával Paál Árpád Csaba végzős diák köszöntötte a maradó diákokat. Iskolánk legrangosabb, az Erdélyi Unitárius Egyház által felajánlott Kriza János díját idén Török Karola vehette át. A Bartha Alpár lelkész által 2000-ben létrehozott Tolerancia díjban, a diákok szavazata alapján Pál Árpád Csaba végzős diák részesült.

További kitüntető díjakban részesültek az alábbi diákok: Bálint Demeter Róbert, Brok Szabolcs, Darvas István, Faluvégi Gábor-Csaba, Gagyi Tamás, Gergely Erzsébet, Kanyaró Attila, Kibédi Kinga, László Kunigunda, Márton Levente, Moldován Imola, Szabó Andor, Szász Lilla-Evelyn, Szász Mónika, Szombatfalvi Csongor, Vári István.

A Székely Nemzeti Tanács minden ballagó diákot egy székely rovásírásos Székelyföld-térképpel ajándékozott meg.

A ballagási ünnepélyt megelőző az utolsó iskolai áhítatot immár hagyományosan a végzősök búcsúáhítataként tartunk számon. A meghitt, bensőséges ünnepi alkalommal László Kunigunda és Pál Árpád Csaba diákok végezték az áhítati szertartást. Hisszük, hogy diákjaink egy évtized elteltével kedves emlékek birtokosaiként fognak visszatérni a szent hajlékba.

Gratulálunk minden végzős diáknak és sok sikert és kitartást kívánunk a közelgő vizsgákhoz!