Kórus

Az Unitárius Gimnázium újjáindulása után, amint a tanulók létszáma megengedte, megalakult a kórus, 1995-ben.
A beindításában óriási szerepe volt Simó Margit zenetanárnőnek. Az első próbára 1995. októberében került sor, amikor mintegy kedvteremtőként a „Hair” című rockopera „Let the sunshine” című dalát próbálták négy szólamban. Mivel egyetlen próba alatt sikerült megtanulniuk a művet, így a tanárnő felajánlotta a diákoknak, hogy akinek kedve van továbbra is énekelni, hetente egy alkalommal, másfél órára szívesen látja őket próbára. Így indult útjának a kórus évente 40-50 diákkal, melyek 90%-a az Unitárius Gimnázium, 10% a pedig az OBG diákja volt.
A karnagy műsorpolitikája nagyon változatos volt: népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi jellegű művek, zenei klasszikusok művei.
1995-1998 között elsősorban Székelykeresztúron léptek fel minden március 15.-én az ünnepélyek kapcsán, majd a különböző egyházi jellegű rendezvényeken a székelykeresztúri felekezetek templomaiban. Az első, igazi megmérettetésre Kolozsváron került sor a Romániai Magyar Dalosszövetség és a kolozsvári Református Kollégium által szervezett „A magyar Középiskolások I. Énekkari Találkozója” alkalmából 1998 május 16-án, ahol nagyon jó minősítésben volt részük, illetve a magyarországi „Zenei Szó” című folyóiratban egy méltató cikk jelent meg fellépésükről.
1998/1999-es tanévben a hagyományos fellépéseken kívül meghívásos alapon felléptek Karcagon, majd a „Bárdos Lajos – Palló Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesztivál” alkalmából Székelyudvarhelyen .
A karnagy az 1999/2000-es tanév végén befejezte a tanítást a Gimnáziumban távozásával megszűnt a kórus.
A 2000/ 2001-es és 2001/ 2002-es tanévben Czire Zsuzsa tanárnő megpróbálta újjáindítani a kórust, több-kevesebb sikerrel.
A 2002/ 2003-as tanévben Baksa Zoltán zenetanár év elejétől kezdődően ismét hozzálátott a kórus megszervezéséhez és az első félév végén bemutatkozásként, karácsonyi műsorral léptek fel az Unitárius Gimnázium karácsonyi ünnepélyén. Ezt követte a Székelyudvarhelyen tartott „Bárdos Lajos - Palló Imre” rendezvényen való fellépés, ahol nagyon jó minősítést kaptak a szervezőktől.
Jelen felállásban, leánykarként két és fél éve működik a kórus Nemes Annamária zenetanárnő vezetésével. Fellépéseik sorában szerepel az Unitárius Kórustalálkozó a „Bárdos Lajos - Palló Imre Kórustalálkozó, ugyanakkor gyakran fellépnek iskolai és egyházi rendezvényeken. Az előadott művek sorában világi és egyházi munkák, népi feldolgozások szerepelnek.