A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Diáktanácsa

 

Diáktanácsunk 2002 szeptemberében alakult; a kezdeti nehéz és bizonytalan lépések után mára már nagyon jól működő szervezetté nőtte ki magát. A Diáktanácsban minden osztály szavazás alapján kiválasztott három diákkal képviselteti magát. A diáktanács tagjai sorából választ vezető testületet. A diáktanács munkáját a feladattal megbízott tanár felügyeli.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Diáktanácsának

működési szabályzata

  1. A tisztségeket betöltő személyek megválasztása titkos szavazás alapján történik.
  2. Minden osztályt három- három személy képvisel.
  3. A Diáktanács elnöke képviseli a diákokat az iskola Vezetőtanácsának ülésein.
  4. Ülésterem: 29-es terem.
  5. Ülések időtartama: egy óra.
  6. Személyenkénti véleménynyilvánítás módja és időtartama: témánként maximum 5 perc, a váltás szót kérve történik.
  7. Szavazati jog: minden tag (a tisztségek betöltői is) egy szavazati joggal rendelkezik.
  8. Költségvetés: osztályonként 20 lej/ félév, befizetés határideje: november 1 (I. félév), április vége (II. félév). A közös költségvetés a különböző rendezvények támogatására fordítódik.

A Diáktanács 2009-2010-es tanévbeli összetétele

 

Elnök: - Deé Edina (XI.B.)

Alelnök: - Nagy Henrietta (IX.B.)

Titkár: - László Kunigunda Beáta (XI.B.)

Pénztáros: - Pál Árpád Csaba (XI.A.)

Tagok: Bottyán Lóránd, Szőke Emőke, Bálint Sándor, Lőrinczi Beáta, Marosi Kinga, Gagyi Tamás, Kanyaró Attila, László Anikó, Jakab Mónika, Gábos Hajnalka, Rezi Tímea, Bartha Pál Aba, Vári Lehel, Márton Edit, Kakucsi Áron, Mucea Szidónia, Fazakas Andrea, Szőke Róbert, Gáspár Sándor, Jakab Anita,  Fazakas Tímea, Balogh Emőke, Deák Tamara. Felelős tanár: Sipos István

 

A Diáktanács tevékenységi programja a 2009-2010-es iskolai évben

 


Tevékenység megnevezése

Időpont

1.

Tanévnyitó az unitárus templomban. A X- es diákok hivatalosan és ünnepélyesen átnyújtják  a IX- es tanulóknak iskolánk egyik jelképét: a nyakkendőt. A XII-es végzősök vezetik be iskolánk legkisebb tanulóit a templomba, az osztálytermükbe és a gimnázium diákközösségébe

2009. szeptember 14.

2.

Áhítat tartása: Iskolánk IX-XII-es diákjai minden pénteken áhítatot tartanak a templomban, melyen minden tanuló részt vesz

folyamatos

3.

Diáktanács alakuló ülése

2009. október 14.

4.

Gólyabál: a XII- es tanulók által szervezett bál, mely egyfajta beavatás z iskola újonnan érkezettjeinek.

2009. október 15.

5.

Halloween-day: V-VIII. osztályosok

2009. okt. vagy nov.

6.

Iskolahét: diákjaink aktívan részt vesznek a meghirdetett tevékenységekben

2009. november

7.

A Diáktanács pályázatot ír ki iskolai egyenruha tervezésére

2009. nov.-dec.

8.

Diáktanács segítséget nyújt az iskolaújság szerkesztésében, kiadásában és terjesztésében. Az újság hasábjain beszámol a gyűlések alkalmával hozott határozatokról, döntésekről.

Folyamatos

9.

Dévai zarándoklaton való részvétel

2009. november 7.

10.

Szalagavató, melyet iskolánk XI. osztályosok szerveznek a végzős tanulók számára.

2009. november

11.

Karácsonyi ünnepély: énekkar és szavalókör által összeállított ünnepi műsor előadása. A vasárnapi iskolások műsora, mely a Diáktanács irányításával zajlik.

2009. december

12.

Hogy jusson csomag mindenkinek – Diáktanácsunk tagjai csomagokat készítenek és osztanak ki elemis barátaiknak

2009. december

13.

Krónika- bentlakóink félévi kiértékelője.

2010.

14.

Karnevál: megszervezi a pályázaton nyertes osztály.

2010. február

15.

III. Filmmaraton

2010. március

16.

Nosztalgia-est

2010. május

17.

Iskolánk diákjai gyermeknapi műsort készítenek a kisiskolásoknak

2010. június 1.

18.

Ballagás

2010. június

19.

Évzáró

2010. június

Székelykeresztúr,                                                                               Diáktanácsért felelős tanár:

2009.október 14.                                                                                                   Sipos István